Dla dzieci i młodzieży

W trosce o zdrowie psychiczne i prawidłowy rozwój Twoich dzieci

Zawsze bierzemy pod uwagę stopień rozwoju poznawczego, aby dobrać jak najefektywniejsze narzędzia terapeutyczne. Uwzględnienie kontekstu rozwojowego jest cechą wyróżniającą terapię dzieci i młodzieży.

Strona zdjecia 8 - Dla dzieci i młodzieży
Offerta 2 - Dla dzieci i młodzieży
wizyta - Dla dzieci i młodzieży

Przed pierwszą wizytą

Pierwsza wizyta ma zawsze charakter diagnostyczny i  jest punktem wyjścia do kolejnych spotkań. Podczas pierwszego spotkania staramy się zdobyć podstawową wiedzę na temat trudności, z którymi przychodzi do nas Pacjent. Specjalista pomoże wyznaczyć kierunek, dzięki któremu zaczniesz funkcjonować lepiej.

Na taką wizytę warto przynieść wszystko, co może nam pomóc jak najlepiej określić źródło twoich problemów np. wyniki wcześniejszych badań i inne dokumenty.

psychoterapia - Dla dzieci i młodzieży

Dla dzieci i młodzieży​

Psychoterapia

Jest zawsze kolejnym etapem leczenia. Proces pomocy jest tutaj głębszy i bardziej usystematyzowany. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. O skierowaniu Pacjenta na psychoterapię decyduje psycholog. Poza leczeniem trudności, psychoterapia pełni także role wspierającą – uczy, jak wykorzystać naturalny potencjał każdego człowieka.

Dla dzieci i młodzieży​

Wsparcie psychologiczne

Spotkanie z psychologiem jest zawsze pierwszym etapem terapii. Zna on narzędzia, które pomogą rozwiązać trudności. Posiada też dystans emocjonalny, którego często brakuje osobom z naszego najbliższego otoczenia. Decyduje on również o dalszych etapach leczenia.

wsparcie psychologiczne - Dla dzieci i młodzieży
terapia srodowiskowa - Dla dzieci i młodzieży

Dla dzieci i młodzieży​

Terapia środowiskowa

To pomoc świadczona w najbliższym otoczeniu Pacjenta (szkoła, podwórko, dom rodzinny…).  Rolą terapeuty jest udzielanie wszechstronnego wsparcia oraz opracowanie indywidualnego i społecznego planu pomocy. Podejmowane działania dotyczą pacjentów/podopiecznych, ich rodzin oraz społeczności lokalnej.

Dla dzieci i młodzieży​

Terapia rodzinna

Trudności, które odczuwa dziecko, dotyczą najczęściej całego jego najbliższego środowiska. Rodzina działa jak system. Jeśli jego część ulega zniszczeniu – zmieniają się także wszystkie pozostałe jego elementy. Pracując z rodziną, skupiamy się na zrozumieniu wzajemnych relacji oraz omówieniu punktu widzenia każdego członka rodziny.
terapia rodzinna - Dla dzieci i młodzieży

Skontaktuj się z Nami

Offerta 3 - Dla dzieci i młodzieży
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

  Ankieta

  Prosimy o wypełnienie

  Odpowiedz na kilka pytań, abyśmy mogli wysyłać
  informacje dostosowane do Twoich potrzeb.
  Jestem:
  Jestem Pacjentem placówki w
  Powiedz nam jakie treści byłyby dla Ciebie interesujące