REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy pod adresem www.fractalszkolenia.pl (dalej zwany “Sklepem”) prowadzony jest
przez firmę Fractal Concept sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie], NIP: [5213939643 NIP], zwany dalej
“Organizatorem”.
2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz warunki dokonywania zakupów w nim.

§2. Oferta
1. Sklep oferuje szkolenia dla rodziców w formie stacjonarnej oraz online.
2. Informacje o dostępności szkoleń oraz ich szczegółowych opisach można znaleźć na stronie
internetowej Sklepu.

§3. Zamówienia
1. Zamówienia można składać przez stronę internetową Sklepu 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia i
podania niezbędnych danych kontaktowych oraz dostawy.
3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie na wskazany adres e-mail.

§4. Cena i płatności
1. Ceny szkoleń podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest opłacenie szkolenia przed rozpoczęciem.
3. Klient ma możliwość wyboru jednego z dostępnych sposobów płatności, które są podane na
stronie internetowej Sklepu.

§5. Dostawa
1. Szkolenia w formie stacjonarnej zostaną dostarczone w miejscu i terminie określonym w opisie
produktu.
2. Szkolenia w formie online będą udostępnione Klientowi na wskazany adres e-mail lub na
indywidualnym koncie użytkownika w terminie określonym w opisie produktu.

§6. Reklamacje
1. W przypadku wystąpienia wady produktu, Klient może zgłosić reklamację w terminie 30 dni od
daty dostarczenia szkolenia.
2. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres e-mail podany na stronie Sklepu, podając opis wady.

§7. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polityką
Prywatności Sklepu.

§8. Zmiana daty i miejsca szkolenia
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i miejsca szkolenia. W takim przypadku, Klient
zostanie poinformowany o zmianach niezwłocznie za pośrednictwem kontaktu podanego podczas
rejestracji.
2. Jeśli zmiana daty lub miejsca nie odpowiada Klientowi, Organizator zaproponuje inną datę lub
miejsce szkolenia, na które Klient ma prawo się zgodzić lub odmówić uczestnictwa.
3. W przypadku odmowy uczestnictwa w zaktualizowanym terminie lub miejscu, Organizator
zobowiązuje się do zwrócenia Klientowi opłaty za szkolenie w terminie i na warunkach określonych w
regulaminie.

§9. Odwołanie szkolenia z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku, gdy liczba uczestników
jest niższa niż minimalna wymagana liczba określona w opisie produktu.
2. W przypadku odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby uczestników, Organizator
zobowiązuje się do powiadomienia Klientów o odwołaniu niezwłocznie za pośrednictwem kontaktu
podanego podczas rejestracji.
3. W takim przypadku, Klient ma prawo do wyboru alternatywnego terminu szkolenia lub zwrotu
opłaty w terminie i na warunkach określonych w regulaminie.

§10. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z umową zawartą za pośrednictwem Sklepu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

  Ankieta

  Prosimy o wypełnienie

  Odpowiedz na kilka pytań, abyśmy mogli wysyłać
  informacje dostosowane do Twoich potrzeb.
  Jestem:
  Jestem Pacjentem placówki w
  Powiedz nam jakie treści byłyby dla Ciebie interesujące