NFZ

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I Poziom Referencyjny
oraz Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - II Poziom Referencyjny

Pierwsza wizyta - diagnoza Pacjenta

Pierwsza wizyta ma zawsze charakter diagnostyczny i jest punktem wyjścia do kolejnych spotkań. Podczas niej staramy się zdobyć podstawową wiedzę na temat trudności, z którymi przychodzi do nas Pacjent.  Specjalista spotyka się z dzieckiem i rodzicem i pomaga wyznaczyć kierunek, który pozwoli uzyskać najlepsze efekty. 

Na taką wizytę warto przynieść wszystko, co może nam pomóc jak najlepiej określić źródło problemów np. wyniki wcześniejszych badań oraz inne dokumenty.

Zalecamy, aby przed pierwszą wizytą pojawić się w placówce 15-20 min wcześniej, aby uzupełnić wymagane do wizyty dokumenty. 

Aby umówić wizytę diagnostyczną,  NIE POTRZEBUJESZ SKIEROWANIA.  Wystarczy, że umówisz wizytę w wybranej placówce.

Offerta 2 - NFZ

Usługi

Etap diagnostyczny trwa zazwyczaj 2-3 spotkania.
Po nim Pacjent może zostać skierowany na jedną z poniższych usług:

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I Poziom Referencyjny

psychoterapia 300x300 - NFZ

Dla dzieci i młodzieży​

Psychoterapia

Jest zawsze kolejnym etapem leczenia. Proces pomocy jest tutaj głębszy i bardziej usystematyzowany. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. O skierowaniu Pacjenta na psychoterapię decyduje psycholog diagnosta. Poza leczeniem trudności, psychoterapia pełni także role wspierającą – uczy, jak wykorzystać naturalny potencjał każdego człowieka.

Dla dzieci i młodzieży​

Wsparcie psychologiczne

To krótsza i bardziej doraźna forma wsparcia niż psychoterapia. Psycholog, znając odpowiednie narzędzia, jest w stanie pomóc przejść przez trudności i wyposażyć nas w wiedzę potrzebną do lepszego działania w przyszłości. O przejściu na ten etap leczenia decyduje psycholog diagnosta.

wsparcie psychologiczne 300x300 - NFZ
terapia srodowiskowa 300x300 - NFZ

Dla dzieci i młodzieży​

Terapia środowiskowa

To pomoc świadczona w najbliższym otoczeniu Pacjenta (szkoła, podwórko, dom rodzinny itp.). Rolą terapeuty jest udzielanie wszechstronnego wsparcia oraz opracowanie indywidualnego i społecznego planu pomocy. Podejmowane działania dotyczą pacjentów/podopiecznych, ich rodzin oraz społeczności lokalnej. O przejściu na ten etap leczenia decyduje psycholog diagnosta. 

Dla dzieci i młodzieży​

Grupy terapeutyczne

To rodzaj terapii grupowej polegający na regularnych spotkaniach pacjentów z psychoterapeutą. Grupy liczą od 4 do 12 osób. Metody pracy dopasowuje się do charakteru i trudności uczestników. O przyłączeniu się do danej grupy decyduje psycholog diagnosta.
Szkola e1710330789230 300x300 - NFZ

Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Psychiatra 300x300 - NFZ

Dla dzieci i młodzieży​

Psychiatra

Konsultacja u lekarza psychiatry to proces składający się z kilku spotkań z dzieckiem i jego rodzicami mający na celu ocenę stanu zdrowia dziecka, podłoże jego problemów emocjonalnych. 

Rolą psychiatry dziecięcego jest leczenie przeróżnych zaburzeń oraz chorób psychicznych dziecięcego wieku tj. zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, a także zaburzenia rozwoju u dzieci ze spektrum autyzmu.

Dla dzieci i młodzieży​

Oddział dzienny psychiatryczny

Pacjentami Oddziału są dzieci i młodzież potrzebujący kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, których stan zdrowia nie wymaga całodobowej hospitalizacji. Leczenie odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku i opiera się w dużej mierze na psychoterapii grupowej. 

Przyjęcie na oddział odbywa się na podstawie skierowania oraz kwalifikacji do grupy.

Oddzial dzienny 300x300 - NFZ

Umów wizytę w jednej z naszych placówek

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I Poziom Referencyjny

Pozaj nasze usługi komercyjne dla dorosłych

Offerta 3 - NFZ
psychoterapia - NFZ

Dla dzieci i młodzieży​

Psychoterapia

Jest zawsze kolejnym etapem leczenia. Proces pomocy jest tutaj głębszy i bardziej usystematyzowany. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. O skierowaniu Pacjenta na psychoterapię decyduje psycholog. Poza leczeniem trudności, psychoterapia pełni także role wspierającą – uczy, jak wykorzystać naturalny potencjał każdego człowieka.

Dla dzieci i młodzieży​

Wsparcie psychologiczne

Spotkanie z psychologiem jest zawsze pierwszym etapem terapii. Zna on narzędzia, które pomogą rozwiązać trudności. Posiada też dystans emocjonalny, którego często brakuje osobom z naszego najbliższego otoczenia. Decyduje on również o dalszych etapach leczenia.

wsparcie psychologiczne - NFZ
terapia srodowiskowa - NFZ

Dla dzieci i młodzieży​

Terapia środowiskowa

To pomoc świadczona w najbliższym otoczeniu Pacjenta (szkoła, podwórko, dom rodzinny…).  Rolą terapeuty jest udzielanie wszechstronnego wsparcia oraz opracowanie indywidualnego i społecznego planu pomocy. Podejmowane działania dotyczą pacjentów/podopiecznych, ich rodzin oraz społeczności lokalnej.

Dla dzieci i młodzieży​

Terapia rodzinna

Trudności, które odczuwa dziecko, dotyczą najczęściej całego jego najbliższego środowiska. Rodzina działa jak system. Jeśli jego część ulega zniszczeniu – zmieniają się także wszystkie pozostałe jego elementy. Pracując z rodziną, skupiamy się na zrozumieniu wzajemnych relacji oraz omówieniu punktu widzenia każdego członka rodziny.
terapia rodzinna - NFZ
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

  Ankieta

  Prosimy o wypełnienie

  Odpowiedz na kilka pytań, abyśmy mogli wysyłać
  informacje dostosowane do Twoich potrzeb.
  Jestem:
  Jestem Pacjentem placówki w
  Powiedz nam jakie treści byłyby dla Ciebie interesujące