NFZ

Pierwsza wizyta - diagnoza Pacjenta

Pierwsza wizyta ma zawsze charakter diagnostyczny i  jest punktem wyjścia do kolejnych spotkań. Podczas pierwszego spotkania staramy się zdobyć podstawową wiedzę na temat trudności, z którymi przychodzi do nas Pacjent. Specjalista pomoże wyznaczyć kierunek, dzięki któremu zacznie funkcjonować lepiej.

Na taką wizytę warto przynieść wszystko, co może nam pomóc jak najlepiej określić źródło problemów np. wyniki wcześniejszych badań oraz inne dokumenty.

Dobierz formę wizyt dopasowaną do swoich potrzeb

Usługi

Etap diagnostyczny trwa zazwyczaj 2-3 spotkania.
Po nim Pacjent może zostać skierowany na jedną z poniższych usług:

psychoterapia - NFZ

Dla dzieci i młodzieży​

Psychoterapia

Jest zawsze kolejnym etapem leczenia. Proces pomocy jest tutaj głębszy i bardziej usystematyzowany. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. O skierowaniu Pacjenta na psychoterapię decyduje psycholog. Poza leczeniem trudności, psychoterapia pełni także role wspierającą – uczy, jak wykorzystać naturalny potencjał każdego człowieka.

Dla dzieci i młodzieży​

Wsparcie psychologiczne

Spotkanie z psychologiem jest zawsze pierwszym etapem terapii. Zna on narzędzia, które pomogą rozwiązać trudności. Posiada też dystans emocjonalny, którego często brakuje osobom z naszego najbliższego otoczenia. Decyduje on również o dalszych etapach leczenia.

wsparcie psychologiczne - NFZ
terapia srodowiskowa - NFZ

Dla dzieci i młodzieży​

Terapia środowiskowa

To pomoc świadczona w najbliższym otoczeniu Pacjenta (szkoła, podwórko, dom rodzinny…).  Rolą terapeuty jest udzielanie wszechstronnego wsparcia oraz opracowanie indywidualnego i społecznego planu pomocy. Podejmowane działania dotyczą pacjentów/podopiecznych, ich rodzin oraz społeczności lokalnej.

Dla dzieci i młodzieży​

Terapia rodzinna

Trudności, które odczuwa dziecko, dotyczą najczęściej całego jego najbliższego środowiska. Rodzina działa jak system. Jeśli jego część ulega zniszczeniu – zmieniają się także wszystkie pozostałe jego elementy. Pracując z rodziną, skupiamy się na zrozumieniu wzajemnych relacji oraz omówieniu punktu widzenia każdego członka rodziny.
terapia rodzinna - NFZ

Chcesz umówić wizytę na NFZ?

Kliknij na oddział aby zobaczyć informacje na temat danej placówki i umówić wizytę

Czarna Białostocka


ul. Torowa 1

16-020 Czarna Białostocka

telefon: +48 733 208 910

e-mail: czarna.bialostocka@fractal-concept.pl

Dowiedz się więcej

Radom


Rynek 9

26-610 Radom

telefon: +48 884 377 700

e-mail: radom@fractal-concept.pl

Dowiedz się więcej

Gdańsk


ul. Wajdeloty 28

80-443 Gdańsk

telefon: +48 575 015 443

e-mail: gdansk@fractal-concept.pl

Dowiedz się więcej

Chwaszczyno


ul. Oliwska 146

90-209 Chwaszczyno

telefon: +48 575 491 708

e-mail: chwaszczyno@fractal-concept.pl

Dowiedz się więcej

Suchy Dwór


ul. Sowia 1

81-198 Suchy Dwór

telefon: +48 733 209 034

e-mail: suchy.dwor@fractal-concept.pl

Dowiedz się więcej

Gorzów Wielkopolski


ul. Spichrzowa 4b

66-400 Gorzów Wielkopolski

telefon: +48 731 033 099

e-mail: gorzow.wielkopolski@fractal-concept.pl

Dowiedz się więcej

Brzeg


ul. Armii Krajowej 4

49-300 Brzeg

telefon: +48 883 999 022

e-mail: brzeg@fractal-concept.pl

Dowiedz się więcej

Prudnik


ul. Armii Krajowej 16

48-200 Prudnik

telefon: +48 794 400 043

e-mail: prudnik@fractal-concept.pl

Dowiedz się więcej

Olesno


Rynek 20

46-300 Olesno

telefon: +48 883 999 021

e-mail: olesno@fractal-concept.pl

Dowiedz się więcej

Warszawa


Świeradowska 51A

02-665 Warszawa

telefon: +48 795 011 044

e-mail: warszawa@fractal-concept.pl

Dowiedz się więcej

Chcesz poznać nasze usługi komercyjne?

Offerta 3 - NFZ
psychoterapia - NFZ

Dla dzieci i młodzieży​

Psychoterapia

Jest zawsze kolejnym etapem leczenia. Proces pomocy jest tutaj głębszy i bardziej usystematyzowany. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. O skierowaniu Pacjenta na psychoterapię decyduje psycholog. Poza leczeniem trudności, psychoterapia pełni także role wspierającą – uczy, jak wykorzystać naturalny potencjał każdego człowieka.

Dla dzieci i młodzieży​

Wsparcie psychologiczne

Spotkanie z psychologiem jest zawsze pierwszym etapem terapii. Zna on narzędzia, które pomogą rozwiązać trudności. Posiada też dystans emocjonalny, którego często brakuje osobom z naszego najbliższego otoczenia. Decyduje on również o dalszych etapach leczenia.

wsparcie psychologiczne - NFZ
terapia srodowiskowa - NFZ

Dla dzieci i młodzieży​

Terapia środowiskowa

To pomoc świadczona w najbliższym otoczeniu Pacjenta (szkoła, podwórko, dom rodzinny…).  Rolą terapeuty jest udzielanie wszechstronnego wsparcia oraz opracowanie indywidualnego i społecznego planu pomocy. Podejmowane działania dotyczą pacjentów/podopiecznych, ich rodzin oraz społeczności lokalnej.

Dla dzieci i młodzieży​

Terapia rodzinna

Trudności, które odczuwa dziecko, dotyczą najczęściej całego jego najbliższego środowiska. Rodzina działa jak system. Jeśli jego część ulega zniszczeniu – zmieniają się także wszystkie pozostałe jego elementy. Pracując z rodziną, skupiamy się na zrozumieniu wzajemnych relacji oraz omówieniu punktu widzenia każdego członka rodziny.
terapia rodzinna - NFZ